SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
Jego członkami są uczniowie:

 • gimnazjum (klasy I - III)
 • szkoły podstawowej (klasy IV - VI)

CELE DZIAŁALNOŚCI NASZEGO KOŁA:

 • ukazywanie piękna przyrody i krajobrazu Beskidu Małego
 • popularyzowanie problematyki ekologicznej naszego regionu
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • budzenie świadomości proekologicznej
 • kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku
 • uświadamianie wpływu zanieczyszczenia środowiska na nasze zdrowie
 • promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • dostrzeganie przyczyn i skutków różnych form działalności człowieka
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan naszego środowiska
 • włączanie w działania na rzecz ochrony środowiska
 • kształtowanie świadomej postawy wobec problemów ekologicznych

  Powrót do   szkolnej   witryny

Oficjalna strona

LOP

Ekologiczne miejsce w sieci

www.agenda21.pl


Nasza strona
jest dostosowana
do rozdzielczości
1024 x 768© 2006 by achow - All rights reserved.